No module Published on Offcanvas position
Kunderhoes, Hogeweg 74 te Voerendaal. info@judoclubvoerendaal.nl

Reglement

1. Elk lid zal nooit de kennis van het judo en/of jiu-jitsu verkeerd gebruiken, maar alleen bij zuivere zelfverdediging bij een aanval zonder veroorzaker daarvan te zijn.

2. Voor en na de les dient ieder lid zich in het kleedlokaal en op de gangen rustig te gedragen. Spelen (met bijvoorbeeld ballen) is daar verboden.

3. Leden worden geacht op tijd aanwezig te zijn, gekleed in een schoon judopak met schone handen en voeten.

4. Op de judomat zijn korte nagels verplicht. Sieraden, piercings en kauwgum zijn niet toegestaan tijdens de les.

5. Naast de judomat zijn slippers of sokken verplicht in verband met hygiëne. Bezoek aan het toilet  niet tijdens de les.

6. Materiaal vernield door schuld moet worden vergoed.

7. Elk lid heeft recht op één judoles per week.

8. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele ongevallen die hem of haar overkomen.

9. Beëindiging als lid moet schriftelijk met in achtneming van een opzegtermijn van één maand.

10. In de vakantie gaat betaling van de contributie gewoon door.

11. Ieder lid verplicht zich te onderwerpen aan dit reglement dat voor de inschrijving als lid van de vereniging ter hand is gesteld.

12. Ieder lid moet lid worden van de Judo Bond Nederland. Dit kan geschieden door het inzenden van een aanmeldingsformulier dat door de judoclub wordt geleverd.

13. Het bestuur houdt zich het recht voor om leden tijdelijk of voorgoed te royeren indien daar ernstige aanleiding toe is.

14. In alle geschillen waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

 

Johan van Rietveld